LOGO DESIGN (รายละเอียดและราคา งานออกแบบโลโก้)
   
  โลโก้นับเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกและสร้างความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจของท่าน ซึ่งโลโก้ ที่ดีนั้นจะ ช่วยสร้างให้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองกรค์
 
   
 
อัตราค่าบริการออกแบบโลโก้
 

LOGO PACKAGE 
โลโก้สำเร็จรูป
500 บาท
โลโก้ ดีไซน์
1,000 บาท
*ราคานี้ไม่รวม vat7% (ขึ้นอยู่ตามแบบและความยากง่าย)
 
หมายเหตุ


ชำระค่ามัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
ออกแบบใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ได้ 2 ครั้ง / 1 ชิ้นงาน
แก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงาน
หากมีการส่งงานให้ดูแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ

ลำดับ ไฟล์ที่ท่านจะได้รับเมื่อออกแบบสำเร็จแล้ว
ไฟล์
1 AI 1 ไฟล์ (แก้ไข ปรับเปลี่ยนได้ ขยายได้ไม่จำกัดขนาด)
file .ai
2 PDF 1 ไฟล์
file .pdf
3 JPG 3 ไฟล์ ใหญ่, กลาง, เล็ก (ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีพื้นหลัง)
file .jpg
4 Fonts
file fonts